Search: in
The Banner of Freedom
The Banner of Freedom in Encyclopedia Encyclopedia
  Tutorials     Encyclopedia     Videos     Books     Software     DVDs  
       

The Banner of Freedom

The Banner of Freedom is the national anthem of Samoa. Both the words (which honour the country's flag) and the music were composed by Sauni Iiga Kuresa. Samoa adopted The Banner of Freedom as its national anthem upon gaining its independence from New Zealand in 1962.

Samoan version:

Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Vaai 'i na fetu o lo'ua agiagia ai:
Le faailoga lea o Iesu, na maliu ai mo Samoa.
Oi, Samoa e, uu mau lau pule ia faavavau.
'Aua e te fefe; o le Atua lo ta fa'avae, o lota sa'olotoga.
Samoa, tula'i: 'ua agiagia lau fu'a, lou pale lea!

English translation:

Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Look at those stars that are waving on it:
This is the symbol of Jesus, who died on it for Samoa.
Oh, Samoa, hold fast your power forever.
Do not be afraid; God is our foundation, our freedom.
Samoa, arise: your flag is waving, your crown!

External links

az:Samoa d vl t himni de:The Banner Of Freedom el:The Banner of Freedom es:The Banner of Freedom fr:The Banner of Freedom ko: id:The Banner of Freedom jv:The Banner of Freedom ms:The Banner of Freedom nl:The Banner of Freedom ja: pl:Hymn Samoa ru: fi:The Banner of Freedom sv:The Banner of Freedom zh:


Source: Wikipedia | The above article is available under the GNU FDL. | Edit this articleSearch for The Banner of Freedom in Tutorials
Search for The Banner of Freedom in Encyclopedia
Search for The Banner of Freedom in Videos
Search for The Banner of Freedom in Books
Search for The Banner of Freedom in Software
Search for The Banner of Freedom in DVDs
Search for The Banner of Freedom in Store
Advertisement
The Banner of Freedom in Encyclopedia
The_Banner_of_Freedom top The_Banner_of_Freedom

Home - Add TutorGig to Your Site - Disclaimer

©2011-2013 TutorGig.info All Rights Reserved. Privacy Statement